Trung Tâm Cao Dược Liệu Công Nghệ Cao • Cao Khô Rau Má Centella asiatica dry extract
Trang chủ   Sản phẩm  

Cao Khô Rau Má Centella asiatica dry extract

Cao khô Rau má  (1: 8,33)

Extractum Centellae asiaticae siccum

1.      Thành phần: Rau má

2.      Hàm lượng: 8, 33 g/ 1g cao

3.      Công năng: Thanh nhiệt trừ thấp, giải độc, tiêu sưng

4.      Quy cách đóng gói: Bao phức hợp nhôm – PE 15 kg.

5.      Bảo quản: Nhiệt độ không quá 300C, độ ẩm tương đối không quá 70%, tránh ẩm.

6.      Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Centella asiatica dry extract  (1: 8,33)

Extractum Centellae asiaticae siccum

1.      Ingredient: Herba Centellae asiaticae

2.      Content: 8.33 g/ 1g extract

3.      Actions: Remove heat and damp, counteract toxicity, subside swelling.

4.      Packaging: Alu-PE complex bag of 15 kg.

5.      Storage: Store at temperature not exceeding 300C, humidity not exceeding 70% RH, protected from humidity.

6.      Shelf life: 36 months from manufacturing date

Sản phẩm khác