Trung Tâm Cao Dược Liệu Công Nghệ Cao • Cao khô Chi tử Gardenia jasminoides dry extract
Trang chủ   Sản phẩm  

Cao khô Chi tử Gardenia jasminoides dry extract

Cao Khô Chi tử  (1: 8,33)

Extractum Fructus Gardeniae siccum

1.      THÀNH PHẦN: Chi tử (quả Dành dành)

2.      HÀM LƯỢNG: 8.33 g/ 1g cao

3.      CÔNG NĂNG: Thanh nhiệt, lợi tiểu, lương huyết, chỉ huyết

4.      QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Bao phức hợp nhôm – PE  15 kg

5.      BẢO QUẢN: Nhiệt độ không quá 30oC, độ ẩm tương đối không quá 70%, tránh ẩm.

6.      HẠN DÙNG:  48 tháng kể từ ngày sản xuất

Gardenia jasminoides dry extract  (1: 8,33)

Extractum Fructus Gardeniae siccum

1.      INGREDIENT: Fructus Gardeniae

2.      CONTENT: 8.33 g/ 1g extract

3.      ACTIONS:  Remove heat, cause diuresis, remove heat from blood, stop bleeding.

4.      PACKAGING: Alu – PE complex bag of 15 kg.

5.      STORAGE: Store at temperature not exceeding 30oC, humidity not exceeding 70% RH, protected from humidity

6.      SHELF LIFE: 48 months from manufacturing date.

Sản phẩm khác