Trung Tâm Cao Dược Liệu Công Nghệ Cao • Cao khô Dây Thìa Canh - Gymnema sytvestre dry extract
Trang chủ   Sản phẩm  

Cao khô Dây Thìa Canh - Gymnema sytvestre dry extract

Cao Khô Dây Thìa Canh  (1: 14,3)

Extractum Gymnematis sylvestris siccum

1.      THÀNH PHẦN: Dây thìa canh

2.      HÀM LƯỢNG: 14,3 g/ 1g cao

3.      CÔNG NĂNG: Điều hòa đường huyết, làm giảm cholesterol và lipid máu.

4.      QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Bao phức hợp nhôm – PE  15 kg

5.      BẢO QUẢN: Nhiệt độ không quá 30oC, độ ẩm không quá 70%, tránh ẩm.

6.      HẠN DÙNG:  48 tháng kể từ ngày sản xuất

Gymnema sylvestre dry extract  (1: 14,3)

Extractum Gymnematis sylvestris siccum

1.      INGREDIENT: Gymnematis sylvestris

2.      CONTENT: 14.3 g/ 1g extract

3.      ACTIONS:  Regulate blood sugar, reduce blood cholesterol and lipids

4.      PACKAGING: Alu – PE complex bag of 15 kg.

5.      STORAGE: Store at temperature not exceeding 30oC, humidity not exceeding 70%, protected from humidity

6.      SHELF LIFE: 48 months from manufacturing date.

Sản phẩm khác