Trung Tâm Cao Dược Liệu Công Nghệ Cao • Cao Khô Nghệ Vàng Curcuma longa dry extract
Trang chủ   Sản phẩm  

Cao Khô Nghệ Vàng Curcuma longa dry extract

Cao khô Nghệ vàng  ( 1: 14)

Extractum Curcumae longae siccum

1.      Thành phần: Củ nghệ

2.      Hàm lượng: 14g/ 1g cao

3.      Công năng: Hành khí, phá ứ huyết, chỉ thống, sinh cơ.

4.      Quy cách đóng gói: Bao phức hợp nhôm – PE 15 kg.

5.      Bảo quản: Nhiệt độ không quá 300C, độ ẩm tương đối không quá 70%, tránh ẩm.

6.      Hạn dùng: 48 tháng kể từ ngày sản xuất

Curcuma longa dry extract  (1: 14)

Extractum Curcumae longae siccum

1.      Ingredient: Rhizoma Curcumae longae.

2.      Content:   14 g/ 1g extract

3.      Actions: Promote the flow of qi, eliminate blood stasis, relieve pain, promote myogenesis,.

4.      Packaging: Alu-PE complex bag of 15 kg.

5.      Storage: Store at temperature not exceeding 300C, humidity not exceeding 70% RH, protected from humidity.

6.      Shelf life: 48 months from manufacturing date

Sản phẩm khác