Trung Tâm Cao Dược Liệu Công Nghệ Cao • Cao khô Núc Nác Oroxylon indicum dry extract
Trang chủ   Sản phẩm  

Cao khô Núc Nác Oroxylon indicum dry extract

Cao Khô Núc nác  ( 1: 14,3)

Extractum Cortex Oroxyli siccum

1.      THÀNH PHẦN: Vỏ thân núc nác

2.      HÀM LƯỢNG: 14,3g/ 1g cao

3.      CÔNG NĂNG: Thanh nhiệt, lợi thấp, trị hoàng đản, dị ứng.

4.      QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Bao phức hợp nhôm – PE  15 kg

5.      BẢO QUẢN: Nhiệt độ không quá 30oC, độ ẩm không quá 70%, tránh ẩm.

6.      HẠN DÙNG:  48 tháng kể từ ngày sản xuất

Oroxylon indicum dry extract  ( 1: 14,3)

Extractum Cortex Oroxyli siccum

1.      INGREDIENT: Cortex Oroxyli

2.      CONTENT: 14.3 g/ 1g extract

3. ACTIONS:  Remove heat, cause diuresis, remove jaundice, allergy

4. PACKAGING: Alu – PE complex bag of 15 kg.

5. STORAGE: Store at temperature not exceeding 30oC, humidity not exceeding 70% RH, protected from humidity

6. SHELF LIFE: 48 months from manufacturing date.

Sản phẩm khác