Trung Tâm Cao Dược Liệu Công Nghệ Cao • Cao khô Mã Đề Plantago major leaf dry extract
Trang chủ   Sản phẩm  

Cao khô Mã Đề Plantago major leaf dry extract

Cao khô lá mã đề  ( 1: 10)

Extractum Folium plantaginis siccum

1.      THÀNH PHẦN: Lá mã đề

2.      HÀM LƯỢNG: 10 g/ 1g cao

3.      CÔNG NĂNG: Thanh thấp nhiệt, trừ đờm, chỉ ho, lợi tiểu, thông lâm, chỉ huyết.

4.      QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Bao phức hợp nhôm – PE  15 kg

5.      BẢO QUẢN: Nhiệt độ không quá 30oC, độ ẩm tương đối không quá 70%, tránh ẩm.

6.      HẠN DÙNG:  48 tháng kể từ ngày sản xuất

Plantago major leaf dry extract  ( 1: 10)

Extractum Folium plantaginis siccum

1.      INGREDIENT: Folium Plantaginis

2.      CONTENT: 10 g/ 1g extract

3.      ACTIONS: Remove damp- heat, eliminate phlegm, stop cough, cause diuresis, dispel calculi, arrest bleeding

4.      PACKAGING: Alu – PE complex bag of 15 kg.

5.      STORAGE: Store at temperature not exceeding 30oC, humidity not exceeding 70% RH, protected from humidity

6.      SHELF LIFE: 48 months from manufacturing date.

Sản phẩm khác