Trung Tâm Cao Dược Liệu Công Nghệ Cao • Cao khô Bồ Công Anh Lactuca indica dry extract
Trang chủ   Sản phẩm  

Cao khô Bồ Công Anh Lactuca indica dry extract

Cao Khô Bồ Công Anh (1: 10,52)

Extractum Lactucae indicae siccum

1.      THÀNH PHẦN: Bồ công anh

2.      HÀM LƯỢNG: 10,52g/ 1g cao

3.      CÔNG NĂNG: Thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, tán kết

4.      QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Bao phức hợp nhôm – PE  15 kg

5.      BẢO QUẢN: Nhiệt độ không quá 30oC, độ ẩm tương đối  không quá 70%, tránh ẩm.

6.      HẠN DÙNG:  48 tháng kể từ ngày sản xuất

Lactuca indica dry extract  (1: 10,52)

Extractum Lactucae indicae siccum

1.      INGREDIENT: Herba Lactucae indicae

2.      CONTENT: 10.52 g/ 1g extract

3.      ACTIONS:  Clear heat, counteract toxicity, reduce imflammation, resolve stasis

4.      PACKAGING: Alu – PE complex bag of 15 kg.

5.      STORAGE: Store at temperature not exceeding 30oC, humidity not exceeding 70% RH, protected from humidity

6.      SHELF LIFE: 48 months from manufacturing date.

Sản phẩm khác