Trung Tâm Cao Dược Liệu Công Nghệ Cao • Cao khô Lá Vông Erythrina variegata leaf dry extract
Trang chủ   Sản phẩm  

Cao khô Lá Vông Erythrina variegata leaf dry extract

Cao Khô Lá vông (1: 10,5)

Extractum Folium Erythrinae variegatae siccum

1.      THÀNH PHẦN: Lá vông nem

2.      HÀM LƯỢNG: 10,5 g/ 1g cao

3.      CÔNG NĂNG: An thần, sát trùng

4.      QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Bao phức hợp nhôm – PE  15 kg

5.      BẢO QUẢN: Nhiệt độ không quá 30oC, độ ẩm tương đối không quá 70%, tránh ẩm.

6.      HẠN DÙNG:  48 tháng kể từ ngày sản xuất

Erythrina variegata leaf dry extract  (1: 10,5)

Extractum Folium Erythrinae variegatae siccum

1.      INGREDIENT: Folium Erythrinae variegatae

2.      CONTENT: 10,5 g/ 1g extract

3.      ACTIONS:  Induce sedation, kill bacteria.

4.      PACKAGING: Alu – PE complex bag of 15 kg.

5.      STORAGE: Store at temperature not exceeding 30oC, humidity not exceeding 70% RH, protected from humidity

6.      SHELF LIFE: 48 months from manufacturing date.

Sản phẩm khác