Trung Tâm Cao Dược Liệu Công Nghệ Cao • Thư ngỏ - Open letter

THƯ NGỎ

Trước tiên, chúng tôi xin chân thành cám ơn sự tín nhiệm của Quý khách hàng đã tin tưởng lựa chọn các sản phẩm cao dược liệu do BV Pharma sản xuất và phân phối trong nhiều năm qua. Chúng tôi luôn ước mong sự tín nhiệm này tiếp tục phát triển một cách tốt đẹp nhất.

Nhằm đáp lại niềm tin yêu trên, chúng tôi cho biên soạn cuốn catalog giới thiệu các sản phẩm cao dược liệu – một nhánh sản phẩm chủ lực của BV Pharma – ra đời và phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu chất lượng ngày càng cao của ngành sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng, có nguồn gốc từ thiên nhiên.

Cuốn Catalog mà Quý vị đang cầm trên tay là niềm tự hào của chúng tôi trong việc mang đến khách hàng các sản phẩm cao dược liệu chất lượng cao, được tuyển chọn từ nguồn dược liệu sạch và sản xuất trong một qui trình khép kín, đáp ứng các quy định khắt khe của ngành dược, có thể kể các ưu điểm như:

-          Qui trình chiết suất trên hệ thống thiết bị nồi chiết đa năng hiện đại, nhưng vẫn đảm bảo theo đúng nguyên lý y học cổ truyền, đặc biệt trong đó, việc áp dụng công nghệ sấy phun sương hiện đại, giúp đảm bảo sản phẩm cao khô tạo ra luôn giữ nguyên vẹn hoạt chất và đặc tính trị liệu, tương đương như dùng dịch chiết nước của bài thuốc y học cổ truyền.

-          Sản xuất trên dây chuyền đạt chứng nhận tiêu chuẩn GMP -WHO của Bộ Y Tế.

-          Các sản phẩm cao dược liệu được đăng ký và cấp giấy phép lưu hành từ Bộ Y Tế VN, vì vậy chắc chắn sẽ là nguồn nguyên liệu hoạt chất đầu vào đáng tin cậy cho các sản phẩm thuốc y học cổ truyền. Đặc biệt, điều này giúp hỗ trợ 1 cách đầy đủ và sẵn sàng, các tài liệu về nguồn gốc nguyên liệu cao hoạt chất đầu vào, để Quý khách hàng đăng ký một cách thuận lợi các loại thành phẩm thuốc đông dược, ở giai đoạn tiếp theo.

Để đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra, song song với việc đầu tư thiết bị và công nghệ sản xuất hiện đại, chúng tôi còn đặc biệt chú trọng phát triển nguồn dược liệu đầu vào bằng việc triển khai nuôi trồng dược liệu tại các vùng cao nguyên, chú trọng đảm bảo điều kiện thổ nhưỡng nuôi trồng phù hợp nhất cho từng loại dược liệu và vì thế giúp dược liệu thu hoạch được, có hàm lượng hoạt chất tốt nhất.

Hiện tại, công ty cổ phần BV Pharma đã và đang tiến hành dự án xây mới trung tâm sản xuất cao dược liệu trên quy mô 3500 m2, với công suất 300 tấn cao dược liệu 1 năm, dự án dự kiến hoàn tất vào cuối 2016 và đưa vào hoạt động. Dự án này chắc chắn sẽ đảm bảo công suất sản xuất nguồn cao dược liệu cho việc sản xuất thành phẩm nội bộ, cũng như đáp ứng nhu cầu cung ứng ngày càng cao về số lượng và chất lượng đến các Quý khách hàng.

Bên cạnh việc cung cấp nguyên liệu cao dược liệu, công ty chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ sau:

-   Hỗ trợ nghiên cứu chiết suất các loại cao dược liệu theo nhu cầu của Quý khách hàng.

-   Hỗ trợ cho thuê hệ thống các thiết bị cỡ lô nghiên cứu các loại cao dược liệu.

-   Nhận đặt hàng gia công sản xuất các loại cao đơn dược liệu hoặc các loại cao khô hỗn hợp nhiều dược liệu sản xuất theo công thức bài thuốc và qui trình sản xuất của Quý khách hàng.

-   Hợp tác với các viện nghiên cứu thuốc y học cổ truyền, các bệnh viện y học cổ truyền trong việc tiếp nhận các bài thuốc cổ truyền có giá trị trong thực nghiệm, để triển khai đăng ký và sản xuất trên qui mô công nghệ, phục vụ nhu cầu phân phối rộng rãi đến người sử dụng.

Sau hết, xin trân trọng cảm ơn và kính chúc Quý khách hàng sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng trong kinh doanh.

                                                                                                                                                                                                           Công ty cổ phần BV Pharma

                                                                                                                                                                                                                     Tổng Giám Đốc

                                                                                                                                                                                                               NGUYỄN QUỐC DŨNG

OPEN LETTER

First of all, we would like to convey our sincere thanks to Customers for your trust to choose the medicinal herbs extracts produced and distributed by BV Pharma for many years. We always wish the trust continues to grow in the best way.

In order to response to your trust, we compiled the catalog introducing the medicinal herbs extracts - a main product branch of BV Pharma - formulated and developed to meet the increasing quality requirements of traditionally and narurally originated medicines and dietary supplements.

The catalog you are holding is our pride in providing customers with high quality medicinal herbs extracts, selected from clean medicinal herbs sources and manufactured in a closed process system, meeting the strict regulations of the pharmaceutical industry, the advantages could be mentioned as follows:

-  The extraction process is operated on the system of modern and multifunctional extractors, but keeping in accordance with the principles of traditional medicine, especially the application of modern spray drying technology, to ensure that dry herbal extracts produced can remain active ingredients and therapeutic effects, equivalent to using liquid extracts of traditional remedies.

-    Production in the line certified by GMP-WHO standard of the Ministry of Health.

-  The herbs extracts are registered and licensed by Vietnam Ministry of Health, so the input material resources are certainly reliable for traditional medicine products. Especially, it is advantageous in supporting Customers with the fully original documents of herbal extracts, helping Customers to favourably register all kinds of their finished herbal products in the next stage.

in order to ensure the quality of output products, in line with the investment in equipment and modern production technology, we also especially focus on developing the input medicinal herbs sources by cultivating medicinal herbs in the plateau and ensuring the most suitable pedologic conditions for each kind of medicinal herbs so that we can harvest medicinal herbs with the best quality of active ingredients.

Currently, BV Pharma Joint Stock Company has been conducting a project for new construction of center for producing medicinal extracts with a scale of 3,500 m2 and capacity of 300 tons of medicinal extracts per year. The project is expected to be completed by the end of 2016 and put into operation. This project will certainly ensure the production capacity of medicinal extracts for internal production of BV Pharma finished products, as well as meet the full needs of supply to Customers in term of quantity and quality.

In addition to producing and supplying medicinal extracts, we also provide the following services:

-   Support to research on extraction of all kinds of medicinal extracts meeting the requirements of customers.

-   Support to lease the system of pilot-sized equipments for researching all kinds of medicinal extracts.

-   Receive the toll manufacturing orders to all kinds of single herbs extracts or multi-herbs mixture extracts which are produced under the formula and process of Customers.

-   Cooperate with the research institutes of traditional medicine, the hospitals of traditional medicine in receiving and transfering the traditional remedies with empirical value to BV Pharma, to register for marketing authorization and produce in industrial scale, help meet the needs of extensive distribution nationwide.

Sincerely thank you and wish you a good health, happiness and prosperity.

BV Pharma Joint Stock Company

General Director

NGUYEN QUOC DUNG