Trung Tâm Cao Dược Liệu Công Nghệ Cao • THÔNG BÁO TẠM NGƯNG GIAO DỊCH 01 NGÀY
Trang chủ   Thông tin sức khỏe 

THÔNG BÁO TẠM NGƯNG GIAO DỊCH 01 NGÀY

Kính gửi quý khách hàng,
Để thuận tiện cho việc giao dịch thư tín, đặt hàng… công ty  cổ phần BV Pharma xin thông báo đến quý khách hàng việc Tạm ngưng giao dịch một ngày để tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017, cụ thể  như sau:
- Bắt đầu nghỉ từ 10h sáng ngày thứ sáu 02/02/2018
- Bắt đầu làm việc lại bình thường từ ngày thứ hai 05/02/2018
Xin trân trọng cảm ơn!
Công ty Cổ Phần BV Pharma