Trung Tâm Cao Dược Liệu Công Nghệ Cao • Contact
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
TRUNG TÂM DƯỢC LIỆU CÔNG NGHỆ CAO 
Citilight Tower Lầu 7, Phòng 705
45 Võ Thị Sáu, Phường Đakao, Quận 1
ĐT: (+84 8) 6291 1184 (211) - Fax: (+84 8) 6291 11 90/91
Email: lthly@bvpharma.com.vn
maps