Trung Tâm Cao Dược Liệu Công Nghệ Cao • Vùng nguyên liệu
Home 

The material

Ngoài việc sở hữu cùng nguyên liệu ở Tây nguyên rộng gần 300ha,  chuyên chăm sóc và nuôi tròng Actiso, Đinh lăng, Kim ngân hoa, Địa liền, Gừng, Nghệ... Trung Tâm Cao Dược Liệu còn phối hợp với Hội nông dân Bắc Giang trồng trọt và thu mua dược liệu Kim tiền thảo, Diệp hạ châu, Ích mẫu... Do vậy, luôn chủ động nguồn nguyên liệu, đảm bảo năng suất ổn định, giúp các Công ty sản xuất yên tâm cà về chất lượng và số lượng cao khô.

vdl1 vdl2
icon_ajax